آموزش ساخت جعبه با پلکسی گلاس شفاف رنگی

یک آموزش جذاب ویدئویی برای افرادی که قصد دارند وارد عرصه ی ساخت و تولید مصنوعات پلکسی گلاس بشوند. در این ویدئو به صورت گام به گام با ساخت یک باکس توسط ورق های ترنس پرنت یا شفاف پلکسی گلاس یا اکرولیک آشنا می شوید. پلکسی گلاس ها در رنگ های مختلفی تولید می شوند. در این ویدئوی آموزشی از رنگ زرد ترنس پرنت یا شفاف استفاده شده است. همچنین پلکسی های مورد استفاده با فرز شیار خورده و سپس خم می شوند.
www.cncbu.ir