آموزش نحوه اجرای قنداق تفنگ با دستگاه سی ان سی سه محور و راینو

Production of a test stock for TOZ 63. The goal is to identify possible inaccuracies in geometry and difficulties when milling on a CNC machine.
Creation of UE in Artcam 2012

آموزش نحوه اجرای قنداق تفنگ با دستگاه سی ان سی سه محور و راینو

آموزش نحوه اجرای قنداق تفنگ با دستگاه سی ان سی سه محور و راینو

دیدگاهتان را بنویسید