نحوه اجرای سر ستون های سه بعدی با نرم افزار آرتکم با دستگاه سی ان سی سه محور

ماشین کاری ۴ طرفه دستگاه سی ان سی سه محور سر ستون سه بعدی

Making carved small caps from wood by machining the part from four sides.
Capitals were prepared in the Rhino 5 and Artcam 2012 programs.

سر ستون سه بعدی با سی ان سی سه محور
سر ستون سه بعدی با سی ان سی سه محور

ماشین کاری ۴ طرفه دستگاه سی ان سی سه محور سر ستون سه بعدی

Making carved small caps from wood by machining the part from four sides.
Capitals were prepared in the Rhino 5 and Artcam 2012 programs.

دیدگاهتان را بنویسید