آموزش تبدیل عکس به فایل اجرایی دستگاه سی ان سی

تومان200,000

آموزش تبدیل عکس به فایل اجرایی دستگاه سی ان سی

آموزش اجرای چهره و یا تصویر با دستگاه سی ان سی

ویدیو این آموزش به زبان فارسی ضبط شده و نحوه صفر تا صد تبدیل عکس در سایز های مختلف در نرم افزار های مربوطه رو آموزش میده.

 

آموزش تبدیل عکس به فایل اجرایی دستگاه سی ان سی
آموزش تبدیل عکس به فایل اجرایی دستگاه سی ان سی